Facebook

Nyheder

Næste Klub- og Ungdomstræning

 Onsdag den 25. oktober er der Ungdoms- og klubtræning i Poulstrup Sø

Mødestedet er ved søen.

Vi mødes omklædt kl. 18.00. Fælleskørsel arrangeres via Facebook

Nordjysk Orienteringsudvalg - banelægger- og lederpris

Hvis du ikke ved hvad NOU er, så kan se læse vedtægterne her:

Vedtægter for Nordjysk Orienteringsudvalg

1.    Det er udvalgets formål at virke for orienteringssportens beståen og udvikling i Nordjylland, at være bindeled mellem nordjyske orienteringsklubber og herved støtte samarbejdet samt at foranledige afholdelse af diverse nordjyske mesterskaber og andre fælles arrangementer.

2. Udvalget består af en repræsentant fra hver af de tilsluttede klubber.

3. Alle nordjyske orienteringsklubber kan opnå repræsentation i udvalget. Udelukkelse kan ske, såfremt 2/3 af udvalgets medlemmer går ind herfor.

4. Udvalget kan på det årlige udvalgsmøde fastsætte et klubbidrag til dækning af administrationsudgifter m.m.

5. Det daglige arbejde varetages af et forretningsudvalg på 3 medlemmer. Forretningsudvalget udpeges på det årlige udvalgsmøde i januar måned.

6. Forretningsudvalget indkalder til det årlige udvalgsmøde i januar måned og fastlægger dagsorden for dette møde. I øvrigt indkaldes der efter de almindelige udvalgsmøder efter behov, samt når mindst to af de repræsenterede klubber udtrykker ønske herom.

7. På udvalgsmøderne fastlægges de opgaver, der ønskes løst i fællesskab, samt efter hvilke retningslinjer forretningsudvalget skal arbejde. Ved eventuelle afstemninger på udvalgsmøder er simpelt stemmeflertal afgørende, dog kan vedtægtsændringer samt ophævelse af udvalget kun ske på januarmødet, og kun såfremt 3/4 af repræsentanterne stemmer herfor, og at disse 3/4 udgør mindst 2/3 af alle udvalgets medlemmer. På udvalgsmøderne kan en klub kun repræsenteres ved et medlem fra egen klub.

 

Vedtaget på stiftende udvalgsmøde i Aalborg den 14. marts 1973.

Udvalget uddeler også en banelægger- og en lederpris - og klubberne kan indstille kandidater efter nedenstående regler:

Udmærkelser, som uddeles ved KLUB-DAG.

Forretningsudvalget modtager bidrag fra klubber og enkeltpersoner med forslag til udmærkelser for ledelse og banelægning. Det er vi glade for til at supplere de indtryk, vi selv har dannet os hen ad vejen. De løb, som kan komme på tale til Banelæggerprisen, fordeles af praktiske grunde hen over 2 år, nemlig perioden 1/10-30/9. Det er muligt for samme banelægger at vinde prisen flere gange. Hver klub kan komme med forslag til prisen, når man finder, at en anden klub har leveret et stævne med en særlig god banelægning. For Lederprisen har vi fastlagt det princip, at den kun kan erhverves af samme person 1 gang. Årsagen er, at der er så mange personer, som fortjener et skulderklap for deres store og mangeårige frivillige arbejde i klubberne. Klubberne kan til lederprisen foreslå mange emner, såvel fra egen som fra andre klubber.

Så har/får du kandidater til banelæggerpris eller lederpris for 2018 - så meld tilbage til mig.

Tina

Opdatering af klubreglerne vedr. stafetudtagning og kørsel til stævner/træning

Mht. stafetudtagning - så har vi nu defineret en stafetudtagningsgruppe, der har ansvaret for at sætte stafetholdene. Gruppen består af Træningsudvalgsformand, Klubtræner og Ungdomstræner. P.t. Jan Møller, Claus Bobach og Morten Schou. Derudover må der gerne være 1-2 andre i gruppen. Så er du interesseret i at være med i gruppen i 2018 - så giv besked til Jan Møller.

 

Mht. kørsel til stævner/træning - så har der stået i klubreglerne at man skulle betale 50 øre pr. km. man kørte med. Vi har nu lagt op til debat og haft diskusionen i FU - og har besluttet at fra 1/10 afregnes kørsel med 20 km. pr. tur direkte til chaufføren. Alle chauffører bedes tage imod pengene. Undtaget fra reglen er Klub- og Ungdomstræner, samt de Ungdomsløbere der deltager i Ungdomstræningen.

FU (Forretningsudvalget)

Se alle klubreglerne her

Trænerkurser

Trænerkurser - til kommede trænere og hjælpetrænere

I forbindelse med det nye ATK 2.0-koncept skal DOF’s træneruddannelser omstruktureres. Den nye struktur skal lanceres i efteråret 2018, og det kommende halve år skal bruges på at teste ting af og indsamle erfaringer og indspil til den nye struktur.

Det vigtigste tiltag i den nye struktur er, at der som en del af træneruddannelserne, bliver udbudt 4 moduler, som går i dybden med de fire vigtigste emner for en orienteringstræner for aldersgruppen 5-20 år.

I takt med at det nye ATK 2.0-materiale bliver skrevet færdigt i perioden fra november 2017 – maj 2018, udbydes derfor fire testmoduler:

Søndag d. 26. november 2017 kl. 9:00-17:00 O-teknisk udvikling og træning
Søndag d. 28. januar 2018 kl. 9:00-17:00 Fysisk og motorisk udvikling og træning
Søndag d. 18. marts 2018 kl. 9:00-17:00 Træningsplanlægning og organisering
Søndag d. 20. maj 2018 kl. 9:00-17:00 Trænerrollen og sportspsykologisk udvikling og træning

Program: Først en teoretisk gennemgang af emnet og derefter præsentation og afprøvning af relevante praktiske øvelser.

Målgruppe: Nye og erfarne børne/ungdoms-trænere eller andre der gerne vil opdatere deres viden.

Sted: Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

Underviser: Tue Lassen, ATK-konsulent

Pris: 250 kr. pr. modul (inkl. morgenmad/frokost og undervisningsmateriale)

Medbring: Løbetøj

Tilmelding: Via O-service senest 14 dage før hvert modul

eller

 

1-2-Træner – 8 timers Hjælpetrænerkursus

Kurset henvender sig til ældre ungdomsløbere, forældre og andre interesserede, der vil give en hånd med ved den daglige træning i klubben og omfatter emner som: trænerrollen, træningsmiljø, opvarmning, minitræning, skygning m.m.

Kurset afvikles på en enkelt lørdag kl. 09:00-17:00, og det udbydes såvel øst som vest for Storebælt hhv. d. 4. november (Idrættens Hus, Brøndby) og d. 11. november (Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole, Ry).

Undervisere er: Camilla Bevensee (Brøndby/HNIE), Ida Ank Jørgensen (HNIE) og Sidsel Dan Hull (Brøndby)

Pris kr. 500,00 – dækker forplejning, undervisningsmaterialer og 1-2-Træner t-shirt.

Faktura udsendes ultimo november 2017.

Tilmelding foregår via O-service senest 14 dage før kursusdagen.

Yderligere oplysninger:

Udsendes til de tilmeldte en uge før kursusdagen.

Se regler om tilskud i klubreglerne. Husk at give besked, hvis du kunne tænke dig at komme på kursus - for så skal vi søge om tilskud inden kursusstart - så meld tilbage til mig, hvis du er interesseret.

Indendørstræningen starter i aften

Husk at det er i aften kl. 19, at det går løs i Gymnastiksalen på Stolpedalsskolen. Her er en lille introduktion fra trænerne:

Hej allesammen!
Vi håber, at I alle er klar til en ny sæson af vintergymnastik – vi glæder os i hvert fald! Vi hedder Jonas og Marie og er jeres nye trænere.
Træningen kommer til at bygge videre på den vintergymnastik, I er vant til. Vi skal nok komme godt gennemarbejdet hele kroppen hver gang med blandt andet cirkeltræning og stabiliserende styrkeøvelser og få sveden frem med pulstræning. Der vil være elementer af pilates, boksning, yoga og hvad vi ellers lige kan finde på. Vi vil rigtige gerne have feedback fra jer samt høre, hvis I har nogle gode idéer, vi skal afprøve. Så kom frisk, Aalborg Orienteringsklub!
Lidt om os:
Jeg hedder Jonas Falck Weber. Jeg kommer fra Sjælland og har løbet orienteringsløb siden jeg var helt lille. Jeg har trænet kontinuerligt gennem hele min opvækst og har deltaget i flere internationale stævner. Nu bor jeg i Aalborg hvor jeg arbejder som sergent på kasernen.
Jeg hedder Marie og har løbet i Aalborg OK siden før jeg kunne gå og elsker sporten, men dårlige fødder og knæ har dog sat lidt en stopper for det hele. Efter et år i Skotland er jeg nu tilbage i Aalborg, hvor jeg er lærervikar og cafémedarbejder, mens jeg lige finder ud af hvilket studie, der kalder. Ellers bruger jeg tiden på mere eller mindre vellykkede botaniske projekter og på at rende rundt ude i skoven.
Vi ses på tirsdag!