Facebook

Medlemsskab

Hvad får du!

Bliv registreret som medlem og så kan du deltage i vores træninger. Indendørs træning hver tirsdag i vintersæsonen, børne-, ungdoms- og klubtræninger hver onsdag året rundt. Derudover har vi træningsløb 3 lørdage i vintersæsonen. Alt det kan du læse mere om under træninger.

Medlemsskabet giver dig ligeledes ret til at stille op til åbne løb.

I maj og igen i august afvikler vi begynderinstruktion. Et forløb på 4 aftner, hvor der veksles mellem teori og løb.

Derudover vil vi efter behov afholde speedinstruktioner en lørdag, hvor der vil veksles mellem teori og løb i terrænet. Læs mere under Begynderkursus.

Du bliver medlem af Nordjyllands største orienteringsklub. Vi arrangerer bl.a. Nordjysk 2-dages hvert andet år med 4 løb på 3 dage og et deltagerantal på næsten 2000. Vi forventer derfor at du er villig til at hjælpe til ved vores egne arrangementer m.m. Vores forening er baseret på det frivillige arbejde der ydes af medlemmerne. 

Du vil derfor få mulighed for at få kompetencer indenfor stævneledelse (projektledelse), banelægning og korttegning

Du vil hver uge modtage vores ugebrev på mail, ca. hver anden måned vil du modtage Kratluskeren, der er Aalborg OK's klubblad. Deruden vil du få et abonnement på bladet Orientering 4 gange årligt.

Medlemsregistrering!

Benyt denne formular.

Kontingentsatser

Junior -20 år pr. år 400 kr.
Senior 21-64 år pr. år 500 kr.
Passive pr. år 400 kr.
   
Familie med samme adresse  
2 medlemmer pr. medlem pr. år 500 kr.
3 medlemmer pr. medlem pr. år 333,33 kr.
4 medlemmer pr. medlem pr. år 225,00 kr.
5 medlemmer pr. medlem pr. år 200 kr.
6 medlemmer pr. medlem pr. år 200 kr.

 Kontingent betales forud et helt år ad gangen, sidste rettidige betaling 28. februar.

Indbetal via netbank på Konto 7450 1227206. Angiv navn samt teksten "Kontingent 20XX", hvor XX erstattes med det år du indbetaler for.
Kontingentet reduceres kvartalsvis ved indmeldelse efter 1. april.