Facebook

Transport til træning og stævner

Transport til træning og stævner

I vores klubregler står der:

Transport til stævner: Løberne opfordres til via O-service at oplyse, om de har ekstra pladser og se, hvem der er meldt til samme løb, så man indbyrdes kan aftale kørsel. Når man får kørsel med anden løber, betaler man 50 øre pr. kilometer. Hvis der arrangeres buskørsel, skal prisen oplyses på forhånd.

Efter vi har fået ugentlig klubtræning og dejligt mange nye medlemmer er der nu også transport til træning.

FU vil derfor drøfte hvordan vi bør håndtere dette.

Har du input - så vil vi meget gerne høre hvad du tænker.

Det vi har talt om er at det ofte er de samme der lægger bil til og de samme der har brug for kørsel.

Vi kører en del kilometer - og selvom bilejeren også kommer til træning, og ville have taget til træning alligevel - så kunne vedkommende måske have fundet kørelejlighed i stedet og dermed "sparet" omkostninger.

Da vi er en orienteringsklub, og dermed naturmennesker - er det godt at tænke på at fylde bilerne op, fordi det er godt for miljøet - og nemmere at finde parkering i skovene.
Derudover er det også en god måde at lære hinanden at kende på - og man kommer ikke alene frem til en træning.

Så er der evt. en udfordring i, at nogle chauffører vil tage imod kørepenge og andre ikke - skal alle betale uanset chauffør?

Hvad er det "rigtige" takst. Vi skal jo ikke derhen, hvor man ikke har råd til at tage til træning - eller vælger det fra pga. omkostningen. Skal der være forskellige takster for U-løbere, studerende og resten?

Vi har FU-møde den 25. september - så giv os din mening inden