Facebook

Hjælpetræner kursus

1-2-Træner – 8 timers Hjælpetrænerkursus

Kurset henvender sig til ældre ungdomsløbere, forældre og andre interesserede, der vil give en hånd med ved den daglige træning i klubben og omfatter emner som: trænerrollen, træningsmiljø, opvarmning, minitræning, skygning m.m.

Kurset afvikles på en enkelt lørdag kl. 09:00-17:00, og det udbydes såvel øst som vest for Storebælt hhv. d. 4. november (Idrættens Hus, Brøndby) og d. 11. november (Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole, Ry).

Undervisere er: Camilla Bevensee (Brøndby/HNIE), Ida Ank Jørgensen (HNIE) og Sidsel Dan Hull (Brøndby)

Pris kr. 500,00 – dækker forplejning, undervisningsmaterialer og 1-2-Træner t-shirt.

Faktura udsendes ultimo november 2017.

Tilmelding foregår via O-service senest 14 dage før kursusdagen.

Yderligere oplysninger:

Udsendes til de tilmeldte en uge før kursusdagen.

Giv lige besked hvis du ønsker at deltage,for så kan vi søge om tilskud!!