Facebook

Trænerkurser

Trænerkurser - til kommede trænere og hjælpetrænere

I forbindelse med det nye ATK 2.0-koncept skal DOF’s træneruddannelser omstruktureres. Den nye struktur skal lanceres i efteråret 2018, og det kommende halve år skal bruges på at teste ting af og indsamle erfaringer og indspil til den nye struktur.

Det vigtigste tiltag i den nye struktur er, at der som en del af træneruddannelserne, bliver udbudt 4 moduler, som går i dybden med de fire vigtigste emner for en orienteringstræner for aldersgruppen 5-20 år.

I takt med at det nye ATK 2.0-materiale bliver skrevet færdigt i perioden fra november 2017 – maj 2018, udbydes derfor fire testmoduler:

Søndag d. 26. november 2017 kl. 9:00-17:00 O-teknisk udvikling og træning
Søndag d. 28. januar 2018 kl. 9:00-17:00 Fysisk og motorisk udvikling og træning
Søndag d. 18. marts 2018 kl. 9:00-17:00 Træningsplanlægning og organisering
Søndag d. 20. maj 2018 kl. 9:00-17:00 Trænerrollen og sportspsykologisk udvikling og træning

Program: Først en teoretisk gennemgang af emnet og derefter præsentation og afprøvning af relevante praktiske øvelser.

Målgruppe: Nye og erfarne børne/ungdoms-trænere eller andre der gerne vil opdatere deres viden.

Sted: Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C

Underviser: Tue Lassen, ATK-konsulent

Pris: 250 kr. pr. modul (inkl. morgenmad/frokost og undervisningsmateriale)

Medbring: Løbetøj

Tilmelding: Via O-service senest 14 dage før hvert modul

eller

 

1-2-Træner – 8 timers Hjælpetrænerkursus

Kurset henvender sig til ældre ungdomsløbere, forældre og andre interesserede, der vil give en hånd med ved den daglige træning i klubben og omfatter emner som: trænerrollen, træningsmiljø, opvarmning, minitræning, skygning m.m.

Kurset afvikles på en enkelt lørdag kl. 09:00-17:00, og det udbydes såvel øst som vest for Storebælt hhv. d. 4. november (Idrættens Hus, Brøndby) og d. 11. november (Himmelbjergegnens Natur- og IdrætsEfterskole, Ry).

Undervisere er: Camilla Bevensee (Brøndby/HNIE), Ida Ank Jørgensen (HNIE) og Sidsel Dan Hull (Brøndby)

Pris kr. 500,00 – dækker forplejning, undervisningsmaterialer og 1-2-Træner t-shirt.

Faktura udsendes ultimo november 2017.

Tilmelding foregår via O-service senest 14 dage før kursusdagen.

Yderligere oplysninger:

Udsendes til de tilmeldte en uge før kursusdagen.

Se regler om tilskud i klubreglerne. Husk at give besked, hvis du kunne tænke dig at komme på kursus - for så skal vi søge om tilskud inden kursusstart - så meld tilbage til mig, hvis du er interesseret.