Facebook

Medlemsskab

Hvad får du!

Som medlem af Aalborg Orienteringsklub har du mulighed for:

  • At deltage i orienteringstræninger hver onsdag hele året rundt for alle aldersgrupper*
  • At deltage i indendørs gymnastik træninger hver tirsdag i vintersæsonen
  • At deltage i klubbens traditionsløb 6 gange om året
  • At stille op til åbne løb
  • At blive en del af Nordjyllands største orienteringsklub og et fantastisk fælleskab
  • At blive en del af en forening baseret på det frivillige arbejde der ydes af medlemmerne
  • At få kompetencer indenfor stævneledelse (projektledelse), banelægning og korttegning.

I april/maj og august/september afholder vi begynderinstruktion for nye medlemmer eller andre der har brug for at få genopfrisket basale orienteringskompetencer. Et forløb på 4 aftener, hvor der veksles mellem teori og løb.

Efter behov afholder vi desuden speedinstruktioner en lørdag eller søndag, for klubbens medlemmer. Her har medlemmerne selv mulighed for indflydelse på dagens indhold og fokus.

Medlemmer af Aalborg Orienteringsklub modtager klubbens ugebrev på mail og ca. hver anden måned Kratluskeren, der er Aalborg Orienteringsklubs klubblad. Derudover bliver man som medlem af klubben automatisk abonnement på bladet Orientering, som modtages 4 gange årligt.

*Børnetræning dog ikke i vinterhalvåret.

Medlemsregistrering!

Benyt denne formular.

Kontingentsatser

Junior -20 år pr. år 400 kr.
Senior 21-64 år pr. år 500 kr.
Passive pr. år 400 kr.
   
Familie med samme adresse  
2 medlemmer pr. medlem pr. år 500 kr.
3 medlemmer pr. medlem pr. år 333,33 kr.
4 medlemmer pr. medlem pr. år 225,00 kr.
5 medlemmer pr. medlem pr. år 200 kr.
6 medlemmer pr. medlem pr. år 200 kr.

Kontingent betales forud et helt år ad gangen, sidste rettidige betaling 28. februar.

Kontingentet reduceres kvartalsvis ved indmeldelse efter 1. april.

Indbetal via netbank på Konto 7450 1227206. Angiv navn samt teksten "Kontingent 20XX", hvor XX erstattes med det år du indbetaler for.