Næste Klub- og Ungdomstræning

Den 11. april har vi Familieorientering fra Klubhuset kl. 10. Alle er velkomne med tilmelding her

Næste træning foregår den 7. april i Poulstrup Sø og rundt om søen :-). Der vil være mødested ved søen.

PGA. CORONARESTRIKTIONER har vi ingen forplejning - Se info fra DOF - Sørg for at holde 2 meters afstand til de andre samt træner/starter. 

Transporten til klubtræning/Vintercup er en privatsag - og ikke klubbens anliggende. Men overvej hvad du gør i forhold til de gældende restriktioner.

Se hele programmet incl. mødesteder her

Alle kan også løbe en tur efter vores faste poster i Mølleparken, Lundby Bakker, Blokhus, Dronninglund eller Aalborg City eller de andre klubbers faste poster

135163,9.297278/@57.1133086,9.2964

463,206m/data=!3m1!1e3

Nyt vedr. corona-restriktioner pr. 26. oktober

Kære medlem

 
Vi har her til aften haft et ekstraordinært møde (bestyrelsen og trænerne). Vi har besluttet følgende, der indtil videre gælder til og med den 22. november.
 
Indendørs træning:
Der indføres tilmelding til den indendørs træning.
I morgen afholdes der indendørs træning uden tilmelding, da vi ikke kan nå at få det på plads, men der har ikke været mere end de 9 i denne sæson - så vi forventer ikke at det bliver et problem i morgen.
Dog skal der fra næste uge være min. 6 tilmeldte - ellers forbeholder Ea sig ret til at aflyse træningen. Sidste frist for tilmelding er på dagen kl. 12.
Link til tilmelding, vil blive lagt på hjemmesiden, Facebook og sendt med ud i Ugebrevet.
 
Ungdomstræning:
Der indføres tilmelding til ungdomstræningen den 28.10 og den 11/11. Der vil være en gruppe med plads til 49 unge :-). Tilmeldingen lægges på hjemmesiden, facebook og kommer med ud i Ugebrevet.
 
Klubtræning:
Der indføres tilmelding til klubtræningerne den 28.10 og den 11/11. Der vil være flere startgrupper, man kan tilmelde sig i - med max. 9 i hver gruppe. Claus forestår træningen og uddeler kort til den startende gruppe.
 
Der vil ikke være forplejning, saft eller andet. Medbring til eget forbrug.
 
Fællestransporten betragter bestyrelsen som et anliggende mellem den enkelte chauffør og passagererne, og vil derfor ikke være reguleret af Bestyrelsen.
 
Klubsvømning:
Der indføres tilmelding til Klubsvømningen - men ingen begrænsning, da det drejer sig om udlevering af en billet.
Tilmeldingsfristen er på dagen kl. 12. Billetholderne forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldte.
Derudover vil det være reglerne i Haraldslund der sætter reglerne for klubsvømningen, og det betragtes som en individuel træning/svømning.
 
 
Klubhuset:
Da vi max. må forsamles 10 personer, antager vi ikke at klubhuset anvendes af andre end bestyrelsen og i forbindelse med omklædning til den indendørs træning.
Hvis du påtænker at anvende klubhuset til andet frem til og med den 22. november - så giv lige besked til mig på mail.
 
Til alle aktiviteter i regi af Aalborg Orienteringsklub skal du som medlem overholde de gældende Corona-restriktioner.
 
Indførsel af tilmeldinger giver mulighed for nemmere smitteopsporing, hvis det sker at der er en smittet til en af vores træninger. Vi forventer derfor at hvis du konstateres smittet, at du kontakter en i bestyrelsen, der kan sikre smitteopsporing, så det kan foregår anonymt, hvis du ønsker det.