Tilmelding til generalforsamling på Stolpedalsskolen - hurtigst muligt og senest søndag den 13. juni - bemærk der er IKKE mulighed for o-løb

KUN FOR MEDLEMMER AF AOK
I henhold til klubbens vedtægter indkaldes til
Ordinær Generalforsamling
onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00
på Stolpedalsskolen - Personalerummet
 
 
Generalforsamlingen erstatter Midsommerløbet, som var planlagt til den 16. juni. Der kommer nok mulighed for løb i Mølleparken inden Generalforsamlingen.
Bemærk at der pga. corona vil være tilmelding, samt sikring af at opfordringerne beskrevet i dette link overholdes: https://www.dgi.dk/.../generalforsamling-i...
Som led i genåbningen af Danmark gælder der fra 6. maj 2021 lempede regler for indendørs forsamlinger. Den almindelige forsamlingsregel er, at der må være 25 forsamlet indendørs, og det forventes forhøjet fra 21. maj til 50 og til 100 fra 11. juni.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af budget for det indeværende år til godkendelse
a. Fastsættelse af kontingentsatser for det næstkommende år til godkendelse
4. Behandling af evt. indkomne forslag - der er ingen indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse – på valg er
Formand – Tina Samsø Udholm
Koordinator – Sanne Andersen
Menigt medlem – Dorte Filskov
Alle valg til bestyrelsen gælder for to år, bortset fra koordinator og Menigt medlem, der er på valg hvert år
6. Valg af to revisorer og to suppleanter herfor. Valg til revisor og suppleant herfor gælder for et år
Revisor – Erling Jensen og Finn Rosenqvist
Suppleanter – Poul Larsen og Terkel Arnfred
7. Uddeling af vandrepræmier og andre anerkendelser
8. Eventuelt


 

 

 

Kommende træninger