Nyt fra Klubledermødet den 2. november

Johanne Winther og jeg har været til klubledermøde i Skive. Vi har møder 3 gange om året. I går havde vi besøg af DOF's direktør Bo Hem Simonsen, DOF's formand Poul Mouritzen og af DOF-konsulent Nina Hoffmann. Vi fik gennemgået DOF's strategi, udfordringerne med adgangen til skovene, evaluering af stævner og det igangværende arbejde med ændre af reglementet.
Fra klubben side har vi rejst udfordringen med kvaliteten af stævnerne - med særligt fokus på lette og begynder baner - at de skal overholde reglerne for sværhedsgraderne. Derudover at hele startproceduren også følger reglerne - så børn, forældre og skygger ved hvad de kan forvente.
Vi talte om Divisionsmatchen fremover. Vi stemte om hvorvidt der skulle være 3 alm. matcher eller 2 matcher og en op/nedrykningsmatch. Der var flertal for at vi går tilbage til op/nedrykningsmatch.
Så stemte vi om hvorvidt der skulle være mulighed for at en eller flere af matcherne kunne være i sprintformatet, men det blev nedstemt - så fremover er der kun Langdistance som tidligere.
Vi drøftede så muligheden for at ændre antallet af klubber i divisionerne, sådan at der blev 5 eller 6 i 1. division. Antallet af klubber i divisionerne er forskelligt fra kreds til kreds.
Så er der kommet en Skagerak dyst, men den er blevet aflyst de seneste 2 år pga corona - men i 2022 er den planlagt til den 17-18 september. Det er primært for ungdomsløbere.

 

 

Kommende træninger