Planlægger du overnatninger for klubben, så læs her:

Klubben har modtaget denne information fra kommunen - og der kan være flere forskellige i klubben der arbejder med midlertidig overnatning - då derfor denne udmelding her:

Området vedr. midlertidig overnatning har tidligere hørt under Beredskabet, men pr. 1.1.2022 overgår det til byggemyndigheden.

Det betyder at hvis man skal overnatte i lokaler/faciliteter, som ikke umiddelbart er godkendt til overnatning skal man sikre faciliteterne lever op til kravene på området, samt det skal varsles senest 14 dage før overnatningen til byggemyndigheden. Det kan feks. være ifm. et kursus eller stævne, hvor man skal sove på en skole.  Faciliteter som allerede er godkendt til overnatning, f.eks vandrehjem, hytter, hoteller ol. Er typisk godkendt ifm. opførelsen og her skal der ikke søges/varsles ved overnatning.

 

 

Kommende træninger